diplomski rad
Utjecaj čovjeka na korištenje prostora i aktivnost velikih sisavaca u Gorskom kotaru

Andreja Jakovac (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek