diplomski rad
Filogenetska i filogeografska analiza populacija kornjaša Elmis aenea (Muller, 1806) i E. rioloides (Kuwert, 1890) krških tekućica

Lada Jovović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek