diplomski rad
Morfološka obilježja vrste roda Delminichthys (Cyprinidae, Actinopterygii)

Matija Opašić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek