diplomski rad
Praćenje gustoće i strukture populacije divokoze Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) na sjevernom Velebitu

Ivana Paska (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek