diplomski rad
Učinak neionizirajućeg zračenja na cjelovitost DNA ličinke medonosne pčele Apis mellifera Linné,1758

Ana Pavelić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek