diplomski rad
Usporedba osteogenog potencijala humanih mezenhimskih matičnih stanica izoliranih iz mišićnog i tetivnog tkiva

Tihana Repić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek