diplomski rad
Antioksidativni učinci naringenina na modelu dijabetesa u miša

Martina Ugrinić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek