diplomski rad
Zajednički učinak okratoksina A i citrinina na oksidacijski stres u štakora

Lidija Domitrović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek