diplomski rad
Utjecaj utišavanja integrina alfa-v ili alfa-4 na osjetljivost stanica tumora dojke na vinkristin i paklitaksel

Krešimir Ferenčak (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek