diplomski rad
Sinteza nano čestica zlata i njihova aplikacija na stanice raka dojke MDA-MB-231

Nikolina Hanžić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek