diplomski rad
Dokazivanje varijantnih translokacija Ph kromosoma metodom interfazne fluorescencijske hibridizacije in situ (FISH)

Magdalena Jurić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek