diplomski rad
Alge kremenjašice - biološki element kakvoće vode u bentosu akumulacija rijeke Drave

Ema Keder (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek