diplomski rad
Učinak abiotičkog stresa na klijanje i rast transgeničnih klijanaca Arabidopsis thaliana s pojačanom ekspresijom gena BPM1 i SerRS

Sanja Kolano (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek