diplomski rad
Sezonske promjene biomarkera oksidativnog stresa u rakušca Gammarus fossarum Koch

Ivana Kovarik (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek