diplomski rad
Uloga polimorfizma gena za katehol-O- metiltransferazu i dopaminski transporter u alkoholizmu

Petra Nižić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek