diplomski rad
Utjecaj vodnog stresa na fiziološke pokazatelje u ljulja (Lolium perenne L.)

Tina Petrić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek