diplomski rad
Utjecaj predacije riba na zooplankton u plitkim jezerima

Maja Duić Sertić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek