diplomski rad
Sezonska dinamika planktonskih rakova u akumulaciji Butoniga

Ana Ribić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek