diplomski rad
Genetička analiza supresorske mutacije u mutanatu recC73 bakterije Escherichia coli

Danijel Sumpor (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek