diplomski rad
Fosilna flora pleistocenskog proglacijalnog jezera u južnom Velebitskom kanalu i interpretacija paleoklimatskih prilika u sjevernoj Dalmaciji

Ivana Adžić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek