diplomski rad
Mehanizmi rezistencije na cefalosporine treće generacije u bakterija Enterobacter spp.

Ana Bartulović (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek