diplomski rad
Analiza filogenetskih odnosa vodenih kornjaša (Coleoptera: Polyphaga: Hydrophilidae) upotrebom mitohondrijskih biljega

Luka Čorak (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek