diplomski rad
Utjecaj utišavanja integrina alfavbeta3 i alfavbeta5 na osjetljivost stanica tumora na cisplatinu

Ana Dekanić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek