diplomski rad
UČESTALOST KETOACIDOZE U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU TIPA 2

Martina Gašpar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek