diplomski rad
Makrozoobentos u sastojinama submerznih makrofita u Parku prirode Papuk

Denis Šneller (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek