disertacija
Struktura i dinamika populacija vrste Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) u slivu rijeke Korane

Leopoldina Dakić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek