diplomski rad
Reproduktivni ciklus invazivnog mramornog raka Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis u jezeru Šoderica

Marija Cvitanić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek