disertacija
Geodinamska evolucija metasedimentnih stijena niskog stupnja metamorfizma na Medvednici

Ivan Mišur (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek