diplomski rad
Mineraloške i granulometrijske karakteristike površinskih sedimenata dna hrvatske strane Jadranskog mora

Nina Trinajstić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek