Rad nije dostupan
diplomski rad
Razvojne mogućnosti Grada Sinja u okviru splitske makroregije

Ante Šušnjara (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek