Prilog nije dostupan
prilog
Geomorfološka karta šireg područja Jankovca

Neven Tandarić