diplomski rad
Uloga šaperona Hsp42 u metabolizmu kvasca Saccharomyces cerevisiae

Matea Kurtović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek