diplomski rad
Utjecaj biotičkih čimbenika na raspodjelu zooplanktona eutrofnog jezera

Ana Pestić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek