diplomski rad
Fitocenološka i biogeografska analiza šuma dalmatinskog crnog bora (Pinus nigra Arnold subsp. dalmatica (Vis.) Franco) na otoku Braču

Lucija Romac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek