diplomski rad
Učinak nanočestica srebra na vodenu leću (Lemna minor L.)

Eda Puntarić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek