(1 - 7 od 7)
Poveznica na dokument Istraživanje interakcija klaritromicina i ribosoma izoliranog iz bakterije Escherichia coli spektroskopijom NMR
Poveznica na dokument Struktura i vodikove veze derivata tiosemikarbazona u otopini
Poveznica na dokument Interakcije 9a-aminopropil derivata azitromicina i ribosoma izoliranog iz bakterije Esherichia coli
Poveznica na dokument Niskodimenzionalni kvantni magnetizam u SeCuO_3 i m-NO_2PhBNO
Poveznica na dokument Karakterizacija srebrovih(I) kompleksa s monohalogen i dihalogen derivatima piridina u otopini i čvrstom stanju