(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Vibracijska dinamika i struktura organosilana