(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Charge order in the cuprates
Poveznica na dokument Priprava i karakterizacija fleksibilnih naftilnih diketona svijene geometrije sa svojstvima tekućih kristala