(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Tržišni rizici u pravnom okviru Solventnost II
Poveznica na dokument Upravljanje tržišnim rizikom u bankarskom sektoru primjenom moderne teorije portfelja i CAPM modela
Poveznica na dokument VaR i ES u vrednovanju valutnog rizika