(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Priprava i karakterizacija fleksibilnih naftilnih diketona svijene geometrije sa svojstvima tekućih kristala