(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Upravljanje tržišnim rizikom u bankarskom sektoru primjenom moderne teorije portfelja i CAPM modela