(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Unconventional charge order in a co-doped high-Tc superconductor
Poveznica na dokument Priprava i karakterizacija fleksibilnih naftilnih diketona svijene geometrije sa svojstvima tekućih kristala