(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Problemi rasporeda u zračnom prometu
Poveznica na dokument Upravljanje tržišnim rizikom u bankarskom sektoru primjenom moderne teorije portfelja i CAPM modela