(1 - 11 od 11)
Poveznica na dokument Konformacijska dinamika adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1 praćena metodom fluorescencijske sprektroskopije
Poveznica na dokument Učinak gvanilinskih peptida na signalni sustav bradikinina u kulturi HEK293 stanica
Poveznica na dokument Sinteza cikličkih peptida s ugrađenom muraminskom kiselinom na čvrstom nosaču
Poveznica na dokument Ferocenski biokonjugati s aminokiselinama i ugljikohidratima
Poveznica na dokument Optimizacija uvjeta za trodimenzionalni rast hrskavice in vitro
Poveznica na dokument Priprava, konformacijska analiza i kirooptička svojstva peptidnih derivata aminoferocena
Poveznica na dokument Non-radiative relaxation mechanisms of electronically excited phenylalanine in model peptides
Poveznica na dokument Novo otkiveni i stresom inducirani proteini ASR u kulturi tkiva kaktusa Mammillaria gracilis Pfeiff.