Klasić, Marija: Heterologna ekspresija gena TaMAB2 u transgenim biljkama Arabidopsis thaliana

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja