Koludrović, Dana: Uloga proteinske kinaze Srb10 u regulaciji transkripcije putem aktivatora Gal4 u kvascu Saccharomyces cerevisiae

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja