Gašparić, Vlatko: Utjecaj prostornog ograničenja fonona na fotoluminescenciju nanostrukturiranog silicija

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja