Damjanović, Vladimir: Sinteza i svojstva biološki aktivnih o-, m- i p- izomera N- supstituiranih mono- i bis(piridinijevih aldoksima) i njihovih cijano-kompleksa željeza(II)

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja