Serec, Kristina: Vibracijska dinamika tankih filmova soli deoksiribonukleinske kiseline

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja