Bukvić, Kristina: Heksafluoroacetilacetonatni kompleksi kadmija(II) s amidnim derivatima piridina. Keto-enolna tautomerija i nastava kemije

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja